Parametry konkrétního kódu

Úloha číslo: 3803

Uvažme binární kód obsahující všechna slova délky \(n\) sudé váhy, tedy \(C =\{x \in \mathbb Z_2^n: w(x) \equiv 0 \mod 2\}\). Zjistěte parametry kódu \(C\) a nalezněte jeho ortogonální doplněk \(C^{\bot}\).

  • Odpověď

    Je to \((n,n-1{,}2)\)-kód, doplněk má dimenzi \(1\) a je generován vektorem \((1{,}1,\ldots,1)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze