Paritní bit

Úloha číslo: 3801

Nechť \(C\) je kód délky \(n\) s lichou vzdáleností \(d\) nad abecedou \(\{0{,}1\}\). Každé kódové slovo \(x\) prodloužíme o jeden symbol \(x_{n+1}\), určující paritu počtu jedniček v \(x\), t.j. \(x_{n+1}=0\) právě když prvních \(n\) symbolů \(x\) obsahuje sudý počet jedniček.

Určete parametry výsledného kódu.

  • Řešení

    Má-li \(C\) parametry \((n,k,d)_2\), potom má nový kód stejnou velikost, ovšem se o 1 zvýšila délka, ale také vzdálenost:

    Je-li \(\operatorname{dist}(x,y)=d\), potom parita počtu jedniček je v \(x\) i \(y\) různá, tedy je každé rozšíříme jiným symbolem.

  • Odpověď

    Parametry nového kódu jsou \((n+1,k,d+1)_2\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze