Obarvení roviny

Úloha číslo: 3789

Ukažte, že jsou-li body eukleidovské roviny libovolně obarveny pomocí tří barev, pak lze vždy nalézt dva body stejné barvy v jednotkové vzdálenosti.

  • Řešení

    Třeba nalézt správný graf na bodech vzdálenosti 1, který má barevnost 4.

    Takový existuje, viz obrázek:

    Kdybychom graf barvili třemi barvami, měly by díky trojúhelníkům vrcholy \(u\) a \(w\) a také \(v\) a \(w\) stejné barvy, což je nemožné.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze