Počítání s většinou II.

Úloha číslo: 3743

Dvacet studentů psalo písemku, která měla čtyři úlohy. Pro každou dvojici studentů bychom v písemce našli úlohu, kterou oba vyřešili správně. Dokažte, že některou z úloh správně vyřešila více než polovina studentů.

 • Řešení

  Předpokládejme pro spor, že každou úlohu vyřešilo nejvýše 10 studentů.

  Dvěma způsoby odhadneme celkový počet úloh vyřešených dvojicemi studentů, neboli počet trojic \((s,t,u)\), znamenajících, že studenti \(s\) a \(t\) vyřešili úlohu \(u\).

  \(\#(s,t,u)\ge\binom{20}{2}=190\), protože ke každou dvojici studentů \(s\) a \(t\) lze alespoň jednou z úloh doplnit na trojici.

  \(\#(s,t,u)\le 4\cdot\binom{10}{2}=180\), protože každou ze čtyř úloh mohlo společně vyřešit nejvýše \(\binom{10}{2}\) dvojic studentů.

  Porovnáním obou odhadů dostáváme \(190\le 180\). Z tohoto sporu plyne, že předpoklad neplatí a tedy existuje nějaká úloha vyřešená většinou studentů.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
Úloha na dokazování, ověřování
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze