Koeficienty

Úloha číslo: 3695

Určete koeficient u příslušné mocniny \(x\) ve výrazech:

 • Varianta

  u \(x^{15}\) v \((x^2+x^3+x^4+\ldots)^4\)

 • Varianta

  u \(x^5\) v \((1-2x)^{-2}\)

 • Varianta

  u \(x^4\) v \((1+x)^{1/3}\)

 • Varianta

  u \(x^k\) v \(1\over\sqrt{1-2x}\), pro libovolné \(k \ge 0\).

 • Varianta

  u \(x^4\) v \((x^2-5x+6)^{-1}\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze