Odhad faktoriálu

Úloha číslo: 3672

Dokažte následující odhad faktoriálu: \( n^{n/2} \le n! \le \left(\frac{n+1}{2}\right)^n \)

  • Řešení

    Využijeme \((n!)^2=\prod\limits_{i=1}^n i(n+1-i)\).

    Dolní odhad plyne z \(i(n+1-i)\ge n\), protože pro \(i=1\) nebo \(n\) platí rovnost a v ostatních případech je menší z činitelů alespoň 2 a větší alespoň \(\frac{n}2\).

    Horní odhad plyne z AG nerovnosti \(\sqrt{ab}\leq \frac12(a+b)\), tedy \(i(n+1-i)\leq \left(\frac{n+1}2\right)^2\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze