Jevy

Úloha číslo: 3667

Při hodu dvěma různobarevnými šestistěnnými hracími kostkami barev červená a modrá uvažte jevy:

\(A\) - na červené kostce padlo 4, za předpokladu, že součet je 9

\(B\) - součet je 9, za předpokladu, že na červené kostce padlo 4.

Rozhodněte, která z následujících možností platí:

 • Oba jevy jsou stejně pravděpodobné.
 • Jev \(A\) je pravděpodobnější než \(B\).
 • Jev \(B\) je pravděpodobnější než \(A\).
 • Řešení

  Určíme pravděpodobnosti:

  \(P(A)=\frac{1/36}{4/36}=\frac{1}{4}\)

  \(P(B)=\frac{1/36}{6/36}=\frac{1}{6}\)

 • Odpověď

  Správná odpověď je b.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze