Grafy s neuzavřenými eulerovskými tahy

Úloha číslo: 3627

Charakterizujte všechny grafy, které mají (ne nutně uzavřený) eulerovský tah.

  • Řešení

    Pokud má graf uzavřený eulerovský tah, potom je souvislý a má všechny vrcholy sudého stupně.

    Pokud má graf otevřený eulerovský tah, pak je souvislý a má právě dva vrcholy lichého stupně – konkrétně první a poslední vrchol tahu, ostatní mají sudý stupeň.

  • Odpověď

    Graf má eulerovský tah, pokud je souvislý a má nejvýše dva vrcholy lichého stupně.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze