Regulární graf

Úloha číslo: 3624

Ukažte, že pokud má \(2k\)-regulární graf sudý počet hran, tak buď \(k\) nebo \(|V_G|\) je sudé.

  • Řešení

    Sečteme-li stupně, dostaneme dvojnásobek celkového počtu hran, tedy \(|E_G|=\frac{2k|V_G|}2=k|V_G|\).

    Pokud by oba činitelé byla lichá čísla, dostali bychom lichý počet hran, což by bylo ve sporu s předpoklady.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze