Dijkstrův algoritmus

Úloha číslo: 3620

Pomocí Dijkstrova algoritmu určete nejkratší cestu z vrcholu \(u\) do vrcholu \(v\) v následujících grafech.

Sestavte tabulku, jejíž sloupce budou obsahovat odhady vzdáleností z \(u\) po jednotlivých iteracích algoritmu.

  • Varianta

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze