Velikosti tříd grafů

Úloha číslo: 3571

Uvažte množinu vrcholů \(\{1{,}2,…,n\}\) a určete, kolik je na této množině různých (ale vzájemně izomorfních):

 • Varianta

  Úplných grafů \(K_n\).

 • Varianta

  Cest \(P_n\).

 • Varianta

  Cyklů \(C_n\).

 • Varianta

  Úplných bipartitních grafů \(K_{k,n-k}\) v závislosti na \(k\).

 • Varianta

  Disjunktních sjednocení dvou úplných grafů \(K_k\cup K_{n-k}\) v závislosti na \(k\).

 • Varianta

  Grafů, v nichž každý vrchol má stupeň 1.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze