Úvaha o hodech mincí

Úloha číslo: 3513

Úvahou určete, kolikrát je třeba hodit spravedlivou mincí, aby:

  • Varianta

    Střední hodnota počtu líců byla 5.

  • Varianta

    Pravděpodobnost, že padne alespoň 5 líců byla \(\frac12\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze