Nezávislost u hodu kostkou

Úloha číslo: 3507

U hrací kostky s \(n\) stěnami očíslovanými \(1,…,n\), kde každé číslo má stejnou pravděpodobnost hodu \(\frac1n\), uvažte jevy:
A – padlo sudé číslo
B – padlo číslo větší než \(\frac{n}2\).

Rozhodněte, zdali jsou tyto jevy závislé či nezávislé v případě, že:

  • Varianta

    \(n=6\), tedy pro klasickou krychli.

  • Varianta

    \(n=8\), čili pro osmistěn.

  • Varianta

    Parametr \(n\) není přesně vymezen.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze