Výběry kuliček

Úloha číslo: 3501

V sáčku je 10 skleněnek a 20 hliněnek. Náhodně vybereme 7 kuliček. Jaká je pravděpodobnost, že budou vybrány právě tři skleněnky, pokud:

  • Varianta

    Kuličky do sáčku nevracíme.

  • Varianta

    Vybíráme kuličky po jedné a pokaždé ji do sáčku hned vrátíme.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze