Šachoví králové

Úloha číslo: 3424

Kolika způsoby lze rozestavit černého a bílého krále na šachovnici tak, aby se navzájem neohrožovali? (T.j. nestáli na sousedních políčkách.)

  • Řešení

    Stojí-li bílý král v rohu, má černý 60 možností, stojí-li u strany je to 58, v ostatních případech 55.

  • Odpověď

    Počet možných rozestavení je \(4{\cdot} 60 + 24{\cdot} 58 +36{\cdot} 55=3\,612\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze