Vnořené podmnožiny

Úloha číslo: 3423

Určete počet:

  • Varianta

    Uspořádaných dvojic \((A, B)\), kde \(A \subseteq B \subseteq \{1, 2, …, n\}\).

  • Varianta

    Uspořádaných čtveřic \((A, B, C, D)\), kde \(A \subseteq B \subseteq D \subseteq \{1, 2, …, n\}\) a také \(A \subseteq C \subseteq D\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze