Počet uspořádání

Úloha číslo: 3403

Určete počet různých částečných uspořádání na čtyřech prvcích.

 • Nápověda

  Postupujte systematicky podle počtu porovnatelných dvojic.

 • Řešení

  Lineární uspořádání – \(4!=24\) možností.

  Jedna neporovnatelná dvojice:
  mezi maximálními prvky – 12 možností
  mezi "prostředními" prvky – 12 možností
  mezi minimálními prvky – 12 možností

  Dvě neporovnatelné dvojice:
  dva maximální a dva minimální prvky – 6 možností
  dva maximální prvky a jeden nejmenší – 24 možností
  dva minimální prvky a jeden největší – 24 možností

  Tři neporovnatelné prvky:
  s největším prvkem – 4 možnosti
  s nejmenším prvkem – 4 možnosti
  bez největšího i nejmenšího prvku – \(4!=24\) možností.

  Nesouvislá částečná uspořádání

  2 komponenty po dvou prvcích – 12 možností

  2 komponenty, jedna s jedním, druhá se třemi prvky:
  s lineárním uspořádáním na třech prvcích – \(4!=24\) možností.
  s největším prvkem na třech prvcích – 12 možností
  s nejmenším prvkem na třech prvcích – 12 možností

  3 komponenty – 12 možností

  4 komponenty – 1 možnost

  Hasseovy diagramy těchto uspořádání:

 • Odpověď

  Na čtyřech prvcích je 219 částečných uspořádání, z toho 16 neizomorfních.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze