Dosažitelnost v neorientovaném grafu

Úloha číslo: 3386

Uvažme neorientovaný graf \(G\) a relaci \(R\) na jeho vrcholech takovou, že \(xRy\) právě tehdy, když z \(x\) do \(y\) vede cesta.

  • Varianta

    Dokažte, že \(R\) je ekvivalence.

  • Varianta

    Co jsou třídy této ekvivalence?

  • Varianta

    Jak by se tato relace změnila, kdybychom místo existence cesty uvažovali existenci sledu?

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze