Zobrazení na nekonečných množinách

Úloha číslo: 3360

Najděte zobrazení následujících vlastností:

  • Varianta

    Bijekci mezi \(\mathbb N\) a \(\mathbb Z\).

  • Varianta

    Bijekci mezi \(\mathbb N\) a \(\mathbb N^2\).

  • Varianta

    Prosté zobrazení z \(\mathbb Q\) do \(\mathbb N\). (Nebo dokonce zkonstruujte bijekci.)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze