Ověření vlastností relace

Úloha číslo: 3351

Rozhodněte, které z následujících relací jsou reflexivní, symetrické, tranzitivní a antisymetrické.

 • Varianta

  \(X=\{a,b,c\}\), \(R=\{(a,a),(a,b),(b,b),(b,a),(c,c)\}\)

 • Varianta

  \(X=\{a,b,c\}\), \(R=\{(a,a),(c,c)\}\)

 • Varianta

  \((X,R)=(\mathbb N,\leq)\),

 • Varianta

  \(X=\{1{,}2,…,10\}\), \(R=\{(x,y): nsd(x,y)=1\}\), neboli \(x\) a \(y\) jsou nesoudělné.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze