Lámání čokolády

Úloha číslo: 3303

Mějme tabulku čokolády o \(m\times n\) dílcích. Určete, kolikrát budete muset nějakou část čokolády rozlomit na dvě menší části než dostanete \(mn\) jednotlivých dílků.

Najděte postup, jak tabulku rozlámat s co nejmenším počtem lámání.

 • Řešení

  Označme \(f(m,n)\) počet lámání tabulky o rozměrech \(m\times n\). Ze zadání plynou následující identity:

  \(f(m,1)=m-1\)
  \(f(1,n)=n-1\)
  \(f(m+m’,n)=1+f(m,n)+f(m’,n)\)
  \(f(m,n+n’)=1+f(m,n)+f(m,n’)\)

  Tyto mají řešení \(f(m,n)=mn-1\).

 • Odpověď

  Na postupu lámání nezáleží, vždy bude třeba dílky rozlomit \((mn-1)\)-krát.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze