Rozdělení roviny

Úloha číslo: 3297

Dokažte:

  • Varianta

    Dokažte, že počet částí roviny při rozdělení \(n\) přímkami je nejvýše \(1+\frac{1}{2}(n^2+n)\).

  • Varianta

    Pokuste se odvodit podobnou hranici pro rozdělení prostoru rovinami.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze