Duál rovinného grafu

Úloha číslo: 3287

Ukažte, že pro rovinný graf \(G\) a jeho duál \(G^*\) platí: \(T_G(x,y) = T_{G^*}(y,x)\).

  • Nápověda

    Použijte rekurentní vztah pro výpočet Tutteho polynomu.

  • Řešení

    Stačí si všimnout, že mosty v \(G\) odpovídají smyčkám v \(G^*\) a že smyčky v \(G\) odpovídají mostům v \(G^*\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze