Hranová souvislost kritického grafu

Úloha číslo: 3280

Nechť \(G\) je graf s chromatickým číslem \(k\), takový, že každý jeho vlastní podgraf má barevnost nejvýše \(k-1\). Dokažte, že \(G\) je nutně hranově \((k-1)\)-souvislý.

  • Řešení

    Sporem. Pokud by \(G\) nebyl hranově \((k-1)\)-souvislý, měl by hranový řez velikosti nejvýše \(k-2\) oddělující dvě komponenty \(C\) a \(C’\). Obarvíme obě \(k-1\) barvami.

    Sloučením obarvení se může stát, že některá hrana řezu má oba konce stejné barvy \(b\). Protoze je hran řezu méně než barev, lze v komponentě \(C\) najít barvu \(c\) takovou, že žádný vrchol této barvy není incidentní s hranou řezu. Zaměníme-li na \(C\) barvy \(b\) a \(c\), neporušíme obarvení komponenty \(C\), ale snížíme počet hran řezu se stejně obarvenými konci.

    Tento proces opakujeme tak dlouho, dokud nedostaneme obarvení grafu \(G\) pomocí \(k-1\) barev, což je kýžený spor.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze