Kreslení K5 a K3,3

Úloha číslo: 3275

Nalezněte nakreslení grafů \(K_5\) a \(K_{3{,}3}\) na projektivní rovině a na toru.

  • Řešení

    Oba grafy lze nakreslit do roviny s jedním křížením. To lze nahradit cross-capem (vlevo) nebo převést na nakreslení na torus (vpravo).

    Nakreslení K5 a K3,3
Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze