Pomocná úloha

Úloha číslo: 3260

Vyřešte následující problém LP simplexovou metodou. Na závěr znázorněte řešení graficky.

  • Varianta 1

    \[\begin{eqnarray*} \max (3x_1+x_2) \\ x_1 - x_2 & \le & -1 \\ - x_1 - x_2 & \le & -3 \\ 2x_1 - x_2 & \le & 2 \\ x_1,x_2 & \ge & 0 \end{eqnarray*}\]

  • Varianta 2

    \[\begin{eqnarray*} \max (3x_1+x_2) \\ x_1 - x_2 & \le & -1 \\ - x_1 - x_2 & \le & -3 \\ 2x_1 + x_2 & \le & 2 \\ x_1,x_2 & \ge & 0 \end{eqnarray*}\]

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze