Růst implicitně zadané funkce

Úloha číslo: 3215

Je dán vztah \(x^2 + 2xy^2 + y^4 - y^5 = 0\). Dokažte následující.

  • Varianta 1

    Tímto vztahem je definovaná hladká funkce \(y = f(x)\) v jistém okolí bodu \(0\), pro kterou platí \(f(0) = 1\).

  • Varianta 2

    Funkce \(f\) roste v jistém okolí bodu \(0\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze