Parciální derivace implicitně zadané funkce

Úloha číslo: 3212

Funkce \(z = z(x, y)\) splňuje rovnici \(z^3 - 3xyz = a^3\). Spočtěte parciální derivace \(z\).

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na trénování výpočtu
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze