Derivace jednoduché funkce

Úloha číslo: 3211

Funkce \(y = y(x)\) splňuje \(yx = 1\). Spočtěte derivaci \(y\) pomocí věty o implicitních funkcích.

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na trénování výpočtu
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze