Totální diferenciál složené funkce

Úloha číslo: 3183

Mějme funkci \(H\colon \, \mathbb R^2 \to \mathbb R\) zadanou jako \[ H(r, \alpha) = xe^{x+y}, \] kde \(x = r \cos \alpha\) a \(y = r \sin \alpha\).

  • Varianta 1

    Spočtěte \(\frac{\partial H}{\partial r}\) a \(\frac{\partial H}{\partial \alpha}\), ideálně pomocí řetízkového pravidla.

  • Varianta 2

    Určete totální diferenciál funkce \(H\).

  • Varianta 3

    Pro \(\varepsilon\) malé odhadněte \(H(1 + \varepsilon, \varepsilon)\) pomocí totálního diferenciálu.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze