Totální diferenciál

Úloha číslo: 3181

Rozmyslete si, že dané funkce mají totální diferenciál v bodě \((x, y) = (0, 0)\) a napište jeho koeficienty.

  • Varianta 1

    \((1 + x)^k (1 + y)^{\ell}\), kde \(k, \ell \in \mathbb N\) jsou parametry.

  • Varianta 2

    \(\ln (1 + x) \ln (1 + y)\)

  • Varianta 3

    \((1 + x)^{1 + y}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze