Extrémy

Úloha číslo: 3180

Nalezněte globální extrémy následujících funkcí (nalezněte také body podezřelé z lokálních extrémů a pokuste se určit, jestli se v takovém bodě opravdu jedná o lokální extrém):

 • Varianta 1

  \(x^2 + (y-1)^2\)

 • Varianta 2

  \(x^2 - (y-1)^2\)

 • Varianta 3

  \(x^3 + (y-1)^3\)

 • Varianta 4

  \((x- y + 1)^2\)

 • Varianta 5

  \((x-y+1)^3\)

 • Varianta 6

  \(x^4 + y^4 - x^2 - y^2 - 2xy\)

 • Varianta 7

  \(xy + \frac{50}x + \frac{20}y\), \(x, y > 0\)

 • Varianta 8

  \((x^2 + y^2)e^{-(x^2 + y^2)}\)

 • Varianta 9

  \(\frac{ax + by + c}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}\), \(a^2 + b^2 + c^2 \neq 0\)

 • Varianta 10

  \(\sin x + \sin y + \sin z - \sin(x+ y + z)\) pro \(x, y, z \in [0, \pi]\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze