Rovnost druhých parciálních derivací

Úloha číslo: 3179

Ověřte rovnost \( \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} \) pro následující funkce:

  • Varianta 1

    \(f(x, y) = x^3 + 4xy - y^2\)

  • Varianta 2

    \(f(x, y) = x^{y^2}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze