Parciální derivace

Úloha číslo: 3178

Spočtěte parciální derivace (podle všech proměnných) následujících funkcí:

 • Varianta 1

  \(x^2 + 4xy^3 + y^5\)

 • Varianta 2

  \(x^{y^2}\)

 • Varianta 3

  \((1 + x)^k(1 + y)^\ell(1 + z)^m\), kde \(k, l, m\) jsou parametry.

 • Varianta 4

  \(\ln(1+x)\ln(1+ y)\)

 • Varianta 5

  \((1 + x)^{(1 + y)}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze