Definiční obor, spojitost a omezenost funkcí

Úloha číslo: 3177

Ve kterých bodech jsou následující funkce definovány? Ve kterých jsou spojité? Jsou omezené?

 • Varianta 1

  \(\frac{2xy}{x^2 + y^2}\)

 • Varianta 2

  \(\cos \frac{1}{xy}\)

 • Varianta 3

  \(\frac{1}{1-x^2 - y^2}\)

 • Varianta 4

  \( \ln \sqrt{x^2 + y^2} \)

 • Varianta 5

  \( \frac{1}{(x-y)^2} \)

 • Varianta 6

  \( \frac{ \sin xy}{|x| + |y|} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze