Limity

Úloha číslo: 3175

Spočtěte následující limity, popř. zdůvodněte, že neexistují.

 • Varianta 1

  \( \lim\limits_{(x,y) \to (0{,}2)} \frac{\sin xy}{x}. \)

 • Varianta 2

  \( \lim\limits_{(x,y) \to (0{,}0)} \frac{\sin (x^2 + y^2)}{x^2 +y^2}. \)

 • Varianta 3

  \( \lim\limits_{(x,y) \to (0{,}0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 +y^2}. \)

 • Varianta 4

  \( \lim\limits_{(x,y) \to (0{,}0)} \frac{\ln (1+xy)}{|x| + |y|}. \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze