Množina se všemi podmnožinami kompaktními

Úloha číslo: 3161

Nechť \(X \subseteq \mathbb R^n\) je množina, jejíž všechny podmnožiny jsou kompaktní. Dokažte, že \(X\) je konečná.

    Obtížnost: Středně těžká úloha
    Úloha na dokazování, ověřování
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze