Nabývání maxima

Úloha číslo: 3160

Funkce \(f\colon \space \mathbb R^2 \to \mathbb R\) je definovaná jako \[f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + (x\cos(y) - 2x - 3e^y)^2 + 2}.\]

Dokažte, že funkce \(f\) na \(\mathbb R\) nabývá svého maxima.

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na dokazování, ověřování
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze