Poznávání kompaktních množin

Úloha číslo: 3159

Rozhodněte, zda jsou následující podmnožiny \(\mathbb R^n\) kompaktní (zdůvodněte!):

 • Varianta 1

  \([0, 1]\times[0, 1]\times[0, 1]\)

 • Varianta 2

  \(\{(x, y, z) \in \mathbb R^3: |x + y + z| \leq 1\}\)

 • Varianta 3

  \(\{(x, y, z) \in \mathbb R^3: |x + y| + z \leq 1\}\)

 • Varianta 4

  \(\{(x, y) \in \mathbb R^2: x^4 + y^4 < 10\}\)

 • Varianta 5

  \(\{\frac1n: n \in \mathbb N\} \cup \{0\}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze