Spojitost identity

Úloha číslo: 3157

Nechť \((X,\rho)\) je metrický prostor. Dokažte, že identická funkce \(\operatorname{id} \colon X \to X\) definovaná jako \(\operatorname{id}(x) = x\) je spojitá.

  • Řešení

    Stačí ověřit, že vzor otevřené množiny je otevřená množina, což je zřejmé vzhledem k tomu, že se jedná o identickou funkci.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze