Poznávání otevřených a uzavřených množin

Úloha číslo: 3153

Otevřenou kouli se středem \(x\) a poloměrem \(r\) v \(\mathbb R^2\) s eukleidovskou metrikou pro účely tohoto příkladu značíme \(B(x, r)\).

Uvažme metrický prostor \((X, \rho)\), kde \(X = \{(0, 0)\} \cup B((0, 2), 1)\) je podmnožina \(\mathbb R^2\) a \(\rho\) je eukleidovská metrika zúžená na množinu \(X\).

U následujících podmnožin \(X\) určete, zda jsou otevřené a také určete, zda jsou uzavřené.

  • Varianta 1

    \(\{(x_1, x_2) \in X\colon x_1 = 0 \}\).

  • Varianta 2

    \(\{(0, 0)\}\).

  • Varianta 3

    \(B((0, 2), \frac12)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze