Povrchy rotačních těles

Úloha číslo: 3137

Určete povrch

 • Varianta 1

  válce s výškou \(v\) a poloměrem podstavy \(r\).

 • Varianta 2

  kužele s výškou \(v\) a poloměrem podstavy \(r\).

 • Varianta 3

  koule s poloměrem \(r\).

 • Varianta 4

  paraboloidu vzniklého rotací křivky \(y = c \sqrt x\) pro \(x \in [0, b]\).

 • Varianta 5

  anuloidu s poloměry \(r\) a \(R\), \(R > r\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze