Objemy rotačních těles

Úloha číslo: 3136

Určete objem

 • Varianta 1

  válce s výškou \(v\) a poloměrem podstavy \(r\).

 • Varianta 2

  kužele s výškou \(v\) a poloměrem podstavy \(r\).

 • Varianta 3

  koule s poloměrem \(r\).

 • Varianta 4

  anuloidu s poloměry \(R\) a \(r\), \(R > r\).

 • Varianta 5

  nekonečného „trychtýře“ vzniklého rotací \(f(x) = \frac{1}x\) pro \(x \in [1,\infty]\) kolem osy \(x\).

 • Varianta 6

  rotačního tělesa vzniklého rotací funkce \(y = \root 3 \of x\) pro \(y \in[1, 2]\) kolem osy \(y\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze