Délka křivky

Úloha číslo: 3135

Určete

  • Varianta 1

    obvod kružnice s poloměrem \(r\).

  • Varianta 2

    délku křivky \(y = x^{3/2}\) pro \(x \in [0,a]\).

  • Varianta 3

    délku křivky \(y = \frac14 x^2 + \frac12 \ln x\) pro \(x \in [1,e]\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze