Výpočty plochy

Úloha číslo: 3134

Spočtěte obsah

 • Varianta 1

  plochy pod parabolou \(y = x^2\) na intervalu \([0, t]\).

 • Varianta 2

  kruhu s poloměrem \(r\).

 • Varianta 3

  elipsy s délkou hlavní poloosy \(a\) a vedlejší poloosy \(b\).

 • Varianta 4

  plochy pod sinusovkou na \([0,\pi]\).

 • Varianta 5

  plochy pod funkcí \(\sin^2 x\) na \([0,\pi]\). (Popř. zkuste vymyslet způsob, při kterém se co nejméně napočítáte.)

 • Varianta 6

  plochy mezi křivkami \(y = \frac1x\), \(y = \frac1{x^2}\) a \(x=2\).

 • Varianta 7

  plochy mezi funkcemi \(\sin x\) a \(\cos x\) na \([0, 2 \pi]\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze