Určitý integrál

Úloha číslo: 3133

Spočtěte následující integrály

 • Varianta 1

  \(\int_{1/e}^e |\ln x| \, dx\)

 • Varianta 2

  \(\int_0^1 \cos^3 x \sin x \, dx\)

 • Varianta 3

  \(\int_0^{\pi} x \sin x \, dx\)

 • Varianta 4

  \(\int_0^1 \frac1{x^2}\sin \left(\frac1x\right) \, dx\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze