Integrace per partes 2

Úloha číslo: 3092

Spočtěte integrál \[ \int \ln^2 x \, dx. \] Nápověda: použijte opakovaně per partes, začněte s rozkladem \(1 \cdot \ln^2 x\).

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na trénování výpočtu
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze