Goniometrická substituce

Úloha číslo: 3087

Spočtěte integrál \( \int \frac 1{2-\cos x} \, dx. \) Nezapomeňte vyšetřit na kterém intervalu/kterých intervalech je výsledek platný. (U tohoto příkladu je to důležité a poučné.)

    Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
    Úloha na trénování výpočtu
    En translation
    	Zaslat komentář k úloze