Substituce odmocnin a Eulerovy substituce

Úloha číslo: 3085

Převeďte následující integrály na integrál z racionální funkce a rozmyslete si, jaké parciální zlomky dostanete (jaké jmenovatele). Nemusíte už dopočítávat rozklad na parciální zlomky a výslednou primitivní funkci.

 • Varianta 1

  \( \int{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \, dx \)

 • Varianta 2

  \( \int{\frac1x \root 3 \of {\frac{1-x}{1+x}}} \, dx \)

 • Varianta 3

  \( \int\frac{x}{\sqrt{x+1} + \root 3 \of {x + 1}} \, dx \)

 • Varianta 4

  \( \int \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}} \, dx \)

 • Varianta 5

  \( \int\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx \)

 • Varianta 6

  \( \int\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \, dx \)

 • Varianta 7

  \( \int\frac{1}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} \, dx \)

 • Varianta 8

  \( \int \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} \, dx \)

 • Varianta 9

  \( \int\sqrt{x^2 - 2x - 1} \, dx \)

 • Varianta 10

  \( \int \frac{x}{1 + \sqrt{-x^2 + 7x - 12}} \, dx \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze