Jednoduchý převod na racionální funkce

Úloha číslo: 3084

Spočtěte následující integrály (nebo je alespoň převeďte na integrál z racionální funkce):

 • Varianta 1

  \( \int \frac{e^x}{e^x + 1} \, dx \)

 • Varianta 2

  \( \int\frac{1}{e^{2x} - 3 e^x - 4} \, dx \)

 • Varianta 3

  \( \int\frac{1}{1 + e^{x/6} + e^{x/3} + e^{x/2}} \, dx \)

 • Varianta 4

  \( \int\frac{1}{x(\ln^2 x - 5 \ln x + 6)} \, dx \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze